För att logga in i övningsprogrammet gör du så här:

På samma webbplats som driftsdatabasen finns ett övningssjukhus som kan användas för att testa, öva och utbilda.

När du kommit till inloggningssidan klickar du först på knappen ”Användarnamn och lösenord”.
För att logga in med användare och lösenord, måste du ange en sjukhuskod.

Sjukhuskoden för övningssjukhuset är 1234

Det finns fyra användare upplagda, så att flera kan logga in samtidigt.

Välj någon av dessa: (Lösenordet ska skrivas med stor bokstav på första tecknet).

användare  Läkare med lösenord Läk555
användare  Sekreterare med lösenord Sek555
användare  Doktor med lösenord Dok555
användare  Skrivare med lösenord Skr555

Behörigheten på dessa användare är skriva och läsa, de har inte administratörsrättigheter.

TIPS! Om du vill se formuläret för 8-veckors eller 1-årsenkäten, sätt då operationsdatum mer än 8 veckor eller 1 år bakåt i tiden.

Länken till inloggningssidan www.gynop.org/GynopNet/

(Uppdaterad 20190116)