Bakgrund till studien

Äggstockscancer är en ovanlig sjukdom och drabbar under en livstid 1-2% av svenska kvinnor. I samband med en operation av livmodern skulle man kunna operera bort äggstockarna för att minska risken för framtida cancer. Detta skulle tyvärr innebära förlust av viktiga könshormoner varför det inte görs. Däremot har äggledarna ingen känd funktion efter att barnafödandet är över. Då det nu finns studier som tyder på att äggstockscancer i vissa fall uppstår i äggledarna har man därför börjat överväga att operera bort äggledarna i samband med en operation då livmodern ska tas bort. Syftet är att kanske minska risken för framtida cancer i äggstockarna. Eventuella risker och fördelar med att ta bort friska äggledare är ofullständigt kartlagda. Riskerna gäller framför allt om äggstockarnas funktion påverkas av en sådan operation, vilket skulle kunna leda till att klimakteriet inträffar tidigare. Risken för kirurgiska komplikationer bedöms idag som liten.

Syfte med studien

Syftet är att jämföra operationer där både livmoder och äggledare tas bort, med operationer där endast livmodern tas bort. På kort sikt (åtta veckor) kommer kirurgiska komplikationer att jämföras. Efter ett och fem år kommer symptom på klimakteriet och i vilken utsträckning man använder hormonpreparat att jämföras. På lång sikt (10-30 år) kommer förekomsten av äggstockscancer samt hjärt-kärlsjukdom och benskörhetsfrakturer att jämföras.

Har du en fråga om HOPPSA?