Nedan finns pågående vetenskapliga arbeten/ST-arbeten som baseras på GynOp-data. De är visas utifrån det årtal som data lämnades ut.

Datauttag utlämnade år 2017
Sustaining Mature Womens Health: Outcomes after pelvic organ prolapse surgery.
Development and use of a previously unprecedented national 5-year follow up questionnaire.

Projektplan

Emil Nüssler jr, enheten för obstetrik och gynekologi, Umeå universitet
Inkontinens efter hysterektomi

Projektplan

Mathias Pålsson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Datauttag utlämnade år 2016
Epidemiological and Clinical Aspects of Hormone Therapy

Projektplan

Micaela Sundell, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Retro-HOPPSA (Hysterectomy and Opportunistic salpingectomy) – A comparison of performed hysterectomy vs. hysterectomy with concomitant bilateral salpingectomy on benign indications in Sweden 1998 – mid-2016

Projektplan

Elin Collins, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Trombos och trombosprofylax vid gynekologisk kirurgi

Projektplan

Marie Ellström, Akkers sjukhus, Oslo, Norge
Patientrapporterad upplevelse och nöjdhet av hysterektomi på benign indikation

Projektplan

Preben Kjölhede, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Datauttag utlämnade år 2015
Kejsarsnitt och mödrakomplikationer – postoperativ morbiditet vid gynekologisk buk- kirurgi hos kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt

Projektplan

Susanne Hesselman, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala/Kvinnokliniken Falun
Resultat, besvär och komplikationer efter inkontinenskirurgi

Projektplan

Maria Matthaiou, Kvinnokliniken, Gävle
Morcellation av myom vid hysterektomi och risken för sjukdomsspridning vid oväntad upptäckt av livmodersarkom

Projektplan

Weimin Ye, Karolinska Institutet, Stockholm
Datauttag utlämnade år 2014
Registerbaserad analys av kostnader för ärrbråck och sårrupturer

Projektplan

Gabriel Sandblom, Gastrocentrum, Karolinska Institutet, Stockholm