Bristningsmöte torsdag 17 oktober

Inbjudan för utskrift

Tid: 10:00 – 16:00 (Samling med kaffe från kl 09.00)

Plats: Stockholm City Conference Centre – Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Lokalen heter “300”.

Sista anmälningsdag: tisdag 1 oktober. Anmälningsavgift á 450:-/person (exkl moms). Kostnaden faktureras. Du kan anmäla dig via formuläret längre ner på sidan.

10.00-10.20   Mötet öppnas, presentationsrunda

10.20-10.50   Eva Uustal, överläkare, forskare, registeransvarig Bristningsregistret, Linköping – Resultat från årsrapporten om bristning. Hur ligger din klinik till?

10.50-11.00   Kort bensträckare

11.00-11.30   Maria Lindqvist, barnmorska och forskare, Umeå – ”När det brister” forskningsresultat från fritextsvar i Bristningsregistret

Lunch kl 11.30

12.30-13.00   Noomi Grönberg, student på läkarprogrammet, Umeå universitet – Förlossningsbristningar och upplevd vårdkvalité hos svenska kvinnor – Ett T10-projekt om patienternas vårdupplevelse baserat på patienternas svar på KUPP-frågorna (KUPP-Kvalitet ur patientens perspektiv) 8 veckor efter en förlossningsbristning.

13.00-13.45   Sofia Pihl, överläkare, forskare, Linköping – Är det meningsfullt att tjata om den interna sfinktern, ultraljud och anovaginalt avstånd? Forskningsresultat från kliniska studier och Bristningsregistret.

13.45-13.50   Kort bensträckare

13.50-14.15   Registertips: Goda exempel och utbyte av erfarenheter – Uppsala presenterar sitt arbete med att få med alla bristningar i registret.

14.15-14.30   Eva Uustal – Nya diagnoskoder för grad 2 fr.o.m år 2020

14.30-14.45   Eftermiddagskaffe

14.45-15.40   Mia Fernando, specialistfysioterapeut inom obstetrik, gynekologi och urologi – Hur ska man råda kvinnor om rehab och träning efter förlossning?

15.40-16.00   Allmän frågestund, framtidsspaning och sammanfattning av dagen.

16.00             Mötet avslutas

Om du har en fråga som du vill att vi ska ta upp på mötet, maila den till gynopregistret@regionvasterbotten.se