Användarmöte fredag 8 november 2019

Inbjudan för utskrift

Tid: 10:00 – 15:00 (Samling med kaffe från kl 09.00)

Plats: Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Lokalen heter “Sankta Clara”.

Sista anmälningsdag: måndag 28 oktober. Anmälningsavgift á 500:-/person (exkl moms). Kostnaden faktureras.

Mötesprogram

10.00 Mötet börjar

10.15 Intro endometrios – Vad har hänt och vad händer när det gäller vård av endometrios (NPO, SBU-rapport m m).– Mathias Pålsson, ansvarig för Adnexregistret i GynOp

10.30 Nya nationella vårdprogrammet för endometrios och beslutet om högspecialiserad vård vid avancerad endometrios. – Anna Sofia Melin ordförande Endometrios-arg

11.30 Kort paus

11.40 BENK-args arbete med SFOG-riktlinjer för hysterektomi på benign indikation. Valda aktuella GynOp-data. – Sophia Ehrström, ansvarig hysterektomiregistret i GynOp och BENK-args ordförande (BENK = benign kirurgi)

12.15 Lunch

13.15 Randomiserade studier i GynOp: SALSTER/HOPPSA  Hur långt har vi kommit i inklusion i studierna? Även en nulägesrapport om den kvalitativa studien med kvinnor inför hysterektomi. – Elin Collins, enheten för obstetrik och gynekologi, Umeå

13.45 GynOp i förändring; pågående och kommande projekt, förändringar i programmet, utmaningar inför framtiden. Här finns även möjlighet för deltagarna att ställa frågor om GynOp.

14.45 Sammanfattning och framtidsspaning

15.00 Mötet avslutas med kaffe

Anmälan till användarmötet fredag 8 november 2019

Om du har en fråga som du vill att vi ska ta upp på mötet, maila den till gynopregistret@regionvasterbotten.se