Sekreterarmöte fredag 10 maj

Tid: 10:00 – 15:00 (Samling med kaffe från kl 09.00)

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Möteslokalen heter Atlanta.

Sista anmälningsdag: tisdag 30 april. Du kan anmäla dig via formuläret längre ner på sidan.
Anmälningsavgift á 475:-/person (exkl moms). Kostnaden faktureras.

Maila oss på GynOps kansli om du har förslag på frågor att ta upp eller punkter att diskutera. Mailadressen hittar du längst ner på denna sida.

Mötesprogram för utskrift

Mötesprogrammet

09:00    Samling, kaffe finns från kl 09.00

10:00     Mötet öppnas – praktisk information

10.10     Adnexkirurgi – anatomi, operationsmetoder och registerdata

Mathias Pålsson är registeransvarig för adnexregistret. Han jobbar som läkare på Carlanderska i Göteborg. Han kommer att visa anatomi och operationsmetoder för adnexkirurgi samt presentera data från den senaste årsrapporten. Han kommer även att prata om SALSTER-studien.

En bensträckare vid lämplig tidpunkt

11.30 – 12.30 Lunch

12.30     Vårdhändelser att granska – hur fyller man i en vårdhändelsegranskning? Vilka data har vi om vårdhändelser i GynOp?

13.00      Återkoppling från användarundersökningen

– Hur når vi ut med information till användarna?

En bensträckare vid lämplig tidpunkt

13.30     Personuppgiftsincidenter – Vad är en incident? Hur fyller man i avvikelserapporten? Vad ska skickas till oss på GynOps kansli?

14.00     Övriga frågor

15.00      Mötet avslutas med eftermiddagskaffe

Har du något förslag på mötespunkter?

Vi efterlyser förslag på registerfrågor som behöver diskuteras. Skickas in dina förslag i förväg så att vi hinner förbereda. De bör vara oss tillhanda senast onsdag 30 april. Skicka frågorna till gynopregistret@regionvasterbotten.se