Välkommen till GynOp!

På denna sida kan du hitta information om det nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi. Våra pre- och postoperativa enkäter används inom flera olika områden, inte enbart gynekologisk kirurgi. Du kan läsa mer om detta under fliken ”Patientinformation”.

Här kan du som användare logga in för att registrera i GynOp

Här hittar du manualen ”webbhjälpen” för GynOp

Här loggar du som patient in i patientenkäten

Visste du att…

Ett av dom viktigaste instrumenten i GynOp är patientenkäterna, det är tack vare dom vi får veta hur det går/gått för patienterna. För att detta verktyg ska fungera krävs två saker; att klinikerna är duktiga på att skicka ut enkäterna till patienterna samt att patienterna vill svara på våra enkäter. I figurerna nedan kan du se hur svarsfrekvenserna ser ut för våra olika enkäter.

2017 2018 2019
Svar finns i preop-enkäten 93,90% 94,90% 90,70%
Svar finns i 8v-enkäten 90,50% 90,40% 86,00%
Svar finns i 1års-enkäten 80,10% 78,60%
2017 2018 2019
Svar finns i preop-enkäten 81,50% 79,50% 73,00%
Svar finns i 8v-enkäten 83,50% 83,40% 75,00%
Svar finns i 1års-enkäten 69,60% 66,10%

Som du ser så har svarsfrekvensen nationellt sjunkit lite de senaste åren.
Hur ser det ut på din klinik och vad tror du att det beror på?

I rapportgeneratorn kan du se hur din klinik ligger till.
Vill du ha hjälp med detta eller om ni på kliniken vill arbeta med att förbättra rutinerna runt enkäterna så får ni gärna höra av er till oss på kansliet.