Välkommen till GynOp – Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi

Denna webplats riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal som använder GynOp samt beslutsfattare inom sjukvården.

Här hittar du manualen ”webbhjälpen” för GynOp

Här kan du som användare logga in för att registrera i GynOp

Här hittar du som är patient information och inloggning i patientenkät