Välkommen till GynOp!

På denna sida kan du hitta information om kvalitetsregistret inom gynekologisk krirugi. Våra pre- och postoperativa enkäter används inom flera olika områden, inte enbart gynekologisk kirurgi. Du kan läsa mer om detta under fliken ”Patientinformation”.

Vi på kansliet har den senaste veckan fått vårt e-post system utbytt till ett nytt. Detta kan innebära att mail från kansliet och/eller svar på mail inte har gynopregistret@vll.se som avsändaradress utan istället någon av våra personliga jobbmailadresser (namn)@vll.se som avsändare. Vi jobbar på att lösa problemet så snart som möjligt! Alla mail ni skickar till gynopregistret@vll.se kommer fortfarande fram som vanligt, det är endast mailen vi skickar ut som påverkas.

Här kan du som användare logga in för att registrera i GynOp

Här hittar du manualen ”webbhjälpen” för GynOp

Här loggar du som patient in i patientenkäten