Välkommen till GynOp!

På denna sida kan du hitta information om kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi. Våra pre- och postoperativa enkäter används inom flera olika områden, inte enbart gynekologisk kirurgi. Du kan läsa mer om detta under fliken ”Patientinformation”.

Här kan du som användare logga in för att registrera i GynOp

Här hittar du manualen ”webbhjälpen” för GynOp

Här loggar du som patient in i patientenkäten

Visste du att

I slutet av 2018 skickade GynOps kansli ut en användarundersökning till läkare, sekreterare, verksamhetschefer och övriga inom vården som använder och registrerar i GynOp. Andelen som besvarade enkäten var tyvärr låg, vilket gör det svårt att generalisera utifrån svaren.

För kansliets del känns det väldigt tråkigt att så få besvarade enkäten och ännu tråkigare att det verkar som vi har stora problem med att nå ut till alla med information. Detta innebär nämligen att det är svårt för oss att motivera vissa förbättringar vi skulle vilja genomföra samt att det är svårt för oss att veta vad våra användare tycker om GynOp. Vi hoppas kunna komma på någon lösning på detta problem.

Det finns dock vissa höjdpunkter i svaren, 94,6% av alla som svarade på enkäten är nöjda med den support vi på kansliet erbjuder. Övriga 5,4% har aldrig använt sig av supporten och kunde därför inte svara på frågan. Det är också väldigt många bland de som besvarat enkäten som är nöjda med och uppskattar användarmötena GynOp anordnar ett par gånger per år.

Tyvärr så visade det sig också att många av de som besvarat enkäten är tveksamma eller helt emot att information om och från GynOp ska spridas ut till allmänheten. Det uttrycks tveksamhet mot att GynOp ska sprida information via sociala medier, en stor andel av de som besvarat enkäten uttrycker även tveksamhet till att en hemsida är nödvändig. Vad är meningen med ett kvalitetsregister om vi inte ska tillgängliggöra den data vi samlar in och analyserar? Hur motiverar vi människor till att besvara enkäterna om de aldrig ser vad data ska användas till? Hur ska vi informera om GynOp och vad GynOp används till? Är människor idag beredda att lägga tid och kraft på att besvara enkäter från källor som det inte går att hitta någon information om?